ÜRÜNLER ÝLETÝÞÝM DAÐITMA SU TANKI TOPRAK ÝÞLEME EKÝM ÝLAÇ

DİK AYAKLI SEYYAR HELEZON
 


Buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin
römork veya kamyonlara yüklenmesini
sağlar

 
Helezon cenveyor (auger)

 
   
 
Copyright 2012, UÐURLU TARIM MAKÝNA
s