ÜRÜNLER ÝLETÝÞÝM DAÐITMA SU TANKI TOPRAK ÝÞLEME EKÝM ÝLAÇ

OT TIRMIĞI ( 40 AYAK )
 
Çayır biçme makinalarının biçtiği
otu alt üst çevirip kurumasını sağlar.
Ayrıca yığılan otları namlı yaparak
bir yerde toplanmasını sağlar.


The finger wheel rake is ideal for raking, jindrowing, spreading,
side delivering, aerating and over shooting any type of forage.
 
   
 
Copyright 2012, UÐURLU TARIM MAKÝNA
s